aadel.ee    
heater
Ettevõtte tutvustus |  Kindlustusseltsid |  Kindlustusliigid |  Koostööpartnerid |  Seadused |  Kontaktandmed |  INFO KLIENDILE
Kodukindlustus
Õnnetusjuhtumikindlustus
Ettevõtte varakindlustus
Sõidukikindlustus
Korteriühistud
 

Korteriühistud

Kindlustusvõtjateks on korteriühistud, korteriomanikud ühiselt .

Kindlustusobjektideks on elamu(korterelamu) osad:

  • eluhoone välisseinad, katus, rõdud, välisaknad, väkisuksed jms.)
  • eluhoone kandvad konstruktsioonid(vundament, kandvad siseseinad, vahelaed jms.)
  • eluhoone üldkasutatavad osad(trepikojad, keldrid, pesuköögid jms.)
  • eluhoone sisesed ja sinna juurde kuuluvad üldkasutatavd tehnosüsteemid(soojussõlmed, kütte-, vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitorustikud, elektrivarustussüsteemid, ventilatsioonisüsteemid ja pügišahtid)

Kindlustatavad riskid:

  • tulekahju
  • loodusõnnetus
  • veeavarii
  • vandalism
 
meediadisain.com