aadel.ee    
heater
Ettevõtte tutvustus |  Kindlustusseltsid |  Kindlustusliigid |  Koostööpartnerid |  Seadused |  Kontaktandmed |  INFO KLIENDILE
Meie tutvustus
Meeskond
Uudised
Tööpakkumised
 

Meie tutvustus

Asutasime Aadel Kindlustusmaaklerid OÜ 2003. aastal ning toetume ainult Eesti kapitalile. Meie põhikirjaline eesmärk on kindlustusvahendusteenuse pakkumine, mis oma sisult vastab maaklerteenusele. Meie vastavust Eesti seadustele on hinnanud Finantsinspektsioon ning väljastanud meile vastavasisulise tunnistuse.

Oma strateegilise eesmärgina ei näe me olulise osa hõivamist kindlustusvahendusteenuse turust, vaid kliendikeskset ja põhjalikku oma klientide teenindamist.

Tahame olla usalduväärsed partnerid, kes suudavad objektiivselt hinnata kliendi kindlustusvajadusi ning leida parim võimalik lahendus nende rahuldamiseks. Teame, et seda ei ole võimalik saavutada koheselt ning igal ettevõttel tuleb see väärtus luua ja hoida. Me usume, et meie peamiseks väärtuseks ei ole meie suurus, vaid meie kindlustusmaaklerid, kes omavad pikaajalist kindlustus- ja müügitöö kogemust. Nad tunnevad põhjalikult kõikide Eestis täna tegutsevate kahjukindlustusseltside kindlustustooteid ning oskavad soovitada klientidele nende vajadustele vastavaid lahendusi.

Meie väärtushinnangud on selged: olla ausad, avatud, sõbralikud ning julgeda tunnistada ja kanda vastutust oma käitumise eest.

* 2016 aastal on Krediidiinfo AS hinnanud Aadel Kindlustusmaaklerid OÜ krediidireitinguga A väljastades vastava sertifikaadi


 
meediadisain.com