aadel.ee    
heater
Ettevõtte tutvustus |  Kindlustusseltsid |  Kindlustusliigid |  Koostööpartnerid |  Seadused |  Kontaktandmed |  INFO KLIENDILE
Kodukindlustus
Õnnetusjuhtumikindlustus
Ettevõtte varakindlustus
Sõidukikindlustus
Korteriühistud
 

Kodukindlustus

Kindlustusobjektiks on:

Eluhoonevalmis või pooleliolev maaga püsivalt ühendatud katuse, püsivate välispiirete ja siseruumiga ehitis, mida kasutatakse alaliselt(elamu) või ajutiselt(suvemaja, pooleliolev ehitis), koos selle oluliste osadega(sanitaartehnika, sisseehitatud ahjud, pliidid ja kaminad, basseinid).

Mitteeluhoonevalmis või pooleliolev maaga püsivalt ühendatud katuse, püsivate välispiirete ja siseruumiga ehitis(garaa˛, laut, saun) selle olulised osad.

Korter, selle siseviimistlus ehk reaalosamilleks loetakse eluruumi piires olevaid hoone osasid, mida saab muuta või eemaldada, ilma et kahjustaks hoone neid osi, mis on vajalikud hoone püsimiseks(põrandad, laed ja seinad kuni kandva konstruktsioonini ja põrandakattematerjalid, v.a vaibad, sanitaartehnika, sooja- ja külmaveetorustik, kanalisatsiooni-, ventilatsioonisüsteemid alates korrterühendusest, uksed, aknad, k.a. välisuks, mittekandvad vaheseinad)

Kodune varahoones või korteris asuvad ning koduse vara nimekirjas loetletud üksikesemed või esemete grupid.

Kindlustatavad riskid:

  • Tulekahju, mille alla kuuluvad veel pikselöögi, plahvatuse ja lennuavarii tagajärjel toimunud kahjujuhtumid
  • Loodusõnnetus, mille alla kuuluvad veel tormi ja rahe tagajärjel toiminud kahjujuhtumid
  • Veeavarii, sisemised veekahjustused hoonesisesest veevarustus-, kanalisatsiooni- või küttesüsteemist väljavoolanud vesi
  • Vandalism, kolmandate isikute tahtlik tegevus kindlustatud eseme kahjustamiseks
  • Murdvargus/röövimine
 
meediadisain.com