aadel.ee    
heater
Ettevõtte tutvustus |  Kindlustusseltsid |  Kindlustusliigid |  Koostööpartnerid |  Seadused |  Kontaktandmed |  INFO KLIENDILE
Kodukindlustus
Õnnetusjuhtumikindlustus
Ettevõtte varakindlustus
Sõidukikindlustus
Korteriühistud
 

Ettevõtte varakindlustus

Kindlustusvõtjateks on ettevõtted, füüsilistest isikutest ettevõtjad jms.

Kindlustusobjektideks loetakse:

  • hooned ja rajatised, k.a. tootmishooned
  • hoone raalosad, s.o. tegelikkuses piiritleva ruumi piires olevad hoone osad, mida on võimalik muuta või eemaldada ilma, et kahjustakse hoone neid osi, mis on vajalikud hoone püsimiseks.
  • seadmed, masinad, inventar, kaup, pooltooted, tooraine

Kindlustatavad riskid:

  • tulekahju
  • loodusõnnetus
  • veeavarii
  • vandalism
  • vargus, röövimine vallasvarale

Elektrooniliste seadmete kindlustamine
Ehitusmasinate j a- seadmete kindlustamine
Erialane vastutuskindlustus
Tootevastutuskindlustus
Ehituse koguriskikindlustus
Laevakindlustus

 
meediadisain.com