aadel.ee    
heater
Ettevõtte tutvustus |  Kindlustusseltsid |  Kindlustusliigid |  Koostööpartnerid |  Seadused |  Kontaktandmed |  INFO KLIENDILE
Kodukindlustus
Õnnetusjuhtumikindlustus
Ettevõtte varakindlustus
Sõidukikindlustus
Korteriühistud
 

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus eraisikutele-ettevõttetele

Õnnetusjuhtumiks loetakse ootamatu, äkiline, välismõjudest tingitud ja kindlustatu tahtest sõltumatult toimunud sündmus, mis toob kaasa kindlustatu kehavigastuse.Õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitise liigid on:

Surmajuhtumihüvitismakstakse soodustatud isikule või muule hüvitise saamiseks õigustatud isikule surmajuhtumi hüvitist, kui kindlustatu sureb õnnetusjuhtumi tagajärjel

Invaliidsushüvitismakstakse kindlustushüvitist, kui kindlustatul kujuneb õnnetusjuhtumi tagajärjel püsiv vaimne või füüsiline tervisekahjustus

Päevarahamakstakse kindlustushüvitist, kui kindlustatul tekkis ajutine töövõimekaotus õnnetusjuhtumi tagajärjel.Ravi peab kestma kauem kui 7 päeva.

Haigla päevarahamakstakse iga päeva eest, mis kindlustatu viibib õnnetusjuhtumi tagajärjel haiglas statsionaarsel ravil.

 
meediadisain.com